"Så lenge vi kan halde oppe den høge kvaliteten er det ei lys framtid for meieriet"

foto