Veit du kva for år det er i år?

foto
Vi er inne i havforskingstiåret. Her frå satellittmerking av stor sei i Lofoten. Foto: Vibeke Lund Pettersen / Havforskingsinstituttet