- Eg veit at eg ikkje blir henta med ein gong viss det skjer noko

foto