Lektorlaget seier nei i lønnsoppgjeret – fare for streik