Ein tatt av skred i Bondalen - kritisk skadd

foto