– Det var ei stor oppleving å få vere med i fjor

foto