1 av 2 bilførarar stoler ikkje på andre sjåførar

foto