Manglar barnehageplass i Volda, vurderer å flytte til Herøy