Har tatt over konkursbuet – vil etablere avdelingskontor på Ytre Søre