– Eg har ein blodtype som passar alle. Då kan eg dele av den

foto