Sommaren er tilbake - og best ver blir det i vår landsdel