Den totale avfallsmengda i 2022 er på 12,1 millionar tonn, ein auke på fire prosent frå 2021. Det kjem i størst grad av avfallsauke i byggje- og anleggsnæringa, går det fram av tal frå Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Byggje- og anleggsnæringa har sidan 2014 segla opp som den næringa som produserer mest avfall.

Avfall frå norske hushald er den nest største avfallskjelda, men her ser vi ein stor nedgang på 11 prosent frå 2021 til 2022, opplyser SSB.

Det er andre året på rad at avfallsmengda frå hushalda minkar. Det har ikkje vorte kasta så lite søppel sidan 2010.

(©NPK)