Gav blod for hundrede gong – og vil halde fram

foto