– Vil konsekvent gå med underskot om vi ikkje klarar å omstille