– Om eg skulle valt ein annan jobb? Det måtte vere statsminister!