Det skriv både Volda kommune og Ørsta kommune på sine heimesider.

– Det er fortsatt tørt enkelte stadar så ein må vere forsiktige og velje stad for plassering av bål, grill mm med omhu og syte for å ha tilgjengelig vatn til slokking. Ein minner likevel om at det generelle forbodet mot open eld i skog og utmark mellom 15 april og 15 september fortsatt er gjeldande.

Jonsokbål kan brennast på stadar der det er heilt trygt. Bålet skal bestå av reint treverk og det er ikkje lov å nytte jonsokbålet til å kvitte seg med bos.Den som fyre opp eit bål, grill eller annan eld har alt ansvar for at det vert gjort på ein trygg måte, utan at det gjer skade eller er til fare for at elden spreier seg ukontrolert.