Ørsta kommune, kommunalteknikk, stengjer vassforsyninga i delar av Austlidvegen, Vikebøen og Berte Kanuttevegen, tysdag 20. februar, mellom kl. 09:00 og 16:00 grunna reparasjon av lekkasje.

Det skriv Ørsta kommune på si heimeside.

– Dersom drikkevatnet har farge når det kjem att lat kaldt vatn renne til det er klart. Bruk då tappepunkt nær inntak i huset. Vatnet vert sett på att utan nærare varsel når skaden er reparert, skriv kommunen.