Statens vegvesen at to avgangar i sambandet Festøya – Solavågen vart innstilt torsdag morgon. Dette galdt turen frå Solavågen 07.30 og frå Festøya 08.00. Årsaka er at ferja måtte ha naudsynt lading.