No kan gang- og sykkelvegen byggjast

foto
Godkjent: Reguleringsplanen for ny gang- og sykkelveg mellom Mo og Brungot er godkjent.