foto
Johan-selet: Onkel Johan Myklebust eigde dette selet på Myklebustsetra, og Lilly Bendriss overnatta her gjerne om somrane som lita jente. – No har både selet og eg vorte eldre, seier Bendriss, sjølv om det er tydeleg kven som ber mest preg av tidens tann. Foto: Janne-Marit Myklebust

– Eg trudde ikkje at det spirituelle skulle få så stor plass i livet mitt