– Tullete ikkje å leggje vekk Fremre Mo-planen no

foto