Utslepp rett i elva – frå stadig større næringsområde