Vegtrafikksentralen melder at fv. 655 gjennom Norangsdalen opnar fredag ettermiddag. Tidspunktet for hevinga av bommen er 16.30.