Politiske møte på kveldstid kan skape demokratiske problem