Krevjande smittesituasjon i Herøy – smitterekord i Ålesund

foto