Private må overta 60 kommunale vegar og vegstubbar

foto