Ørsta har fått beskjed om å lengje vaksineintervallet

foto