Ålesund: Jobbar intenst med smittesporing etter fem tilfelle av mutant-korona