Trudde at han ikkje var påverka - tatt med over 1,2 i promille