«Likevel – med dagens politikk og prisnivå held vi neppe ti år til»

foto