Trugar grunneigar økonomisk viss ikkje anonym gjeng står fram

foto