Oppmodar skogeigarar i Møre og Romsdal om å vente med hogst

foto