Bankdirektøren meiner næringslivet har blitt meir optimistisk