Statnett: - Straumforsyninga er sårbar på grunn av uvêret