De vert vist til Meteorologisk institutt, som melder dette:

«I perioden frå seint søndag ettermiddag og til måndag morgon er det venta snø i Møre og Romsdal. I låglandet er det venta lokalt kring 5 cm/24 t, i fjellet meir.»

Det vert rådd til å berekne noko ekstra tid til transport og køyring, og at det vert brukt rett dekk, og at det vert køyrt etter forholda.

Det kan somme stader verte vanskelege køyreforhold.