– Administrasjonen kan ikkje gjere berre det dei har lyst til