Høge drivstoffprisar «tvingar» drosjene til å satse elektrisk