– Ikkje forsvarleg at spesialisthelsetenesta ikkje kan gi eit langtidstilbod til denne gruppa