Politikarane rår bygdetunet snarast fusjonere med Musea på Sunnmøre