- Vi ønsker ikkje at Sollia barnehage skal leggjast ned

foto