«Skal ha eit godt og direkte samarbeid med Stiftinga Voldabadet»