Lovar halvering av ferjeprisane i løpet av fire år

foto