Koronaen gjorde det vanskeleg å kome seg ut. Då tok dei tilsette tak

foto