838 underskrifter mot biogassanlegg på Melsgjerdet