Kraftig tilbakegang for Tine i år – vil vurdere om mindre meieri skal leggast ned

foto