Ekspertar vil kartlegge sjeldan plante i Ørsta og Volda

foto