Skulle dele på kostnadene for «Drosje for buss» – fekk aldri rekning

foto