Færre storfe og fleire kjæledyr skapar ubalanse i veterinærnæringa