Vil forskottere for gangveg, men må søkje fylkeskommunen om det er greitt