– Når venner møter meg, må eg i somme tilfelle seie at eg ikkje hugsar namn, sjølv om eg kjenner andleta